Pokój jest kobietą

Moje poglądy na temat równouprawnienia i feminizmu nie pokrywają się chyba z żadnym ze współczesnych nurtów. Bo o ile twierdzę, że kobieta ma absolutne prawo decydować o swoim życiu, robić…

0 Komentarzy